Car Park System : ระบบจอดรถ Car Park Barrier

ระบบจอดรถ Car Park Barrier

ระบบจอดรถ Car Park Barrier
- สามารถต่อร่วมกับระบบอ่านบัตรเพื่อทำการเปิด-ปิด แบบอัตโนมัติ

- รองรับการอ่านบัตรได้ทุกประเภท  เช่น RFID , UHF

- สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้หลายรูปแบบ เช่น LOOP, INFRARED, ULTRA SONIC ฯลฯ

Car Park System : ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ Slide Gate

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Slide Gate J1314

Slide Gate (Folding Gate)  J1314

1.  ประตูมีความปลอดภัย แข็งแรง ป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะ
2.  ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ 
     สามารถติดตั้งกับเครื่องอ่านบัตรได้ทุกประเภท
3.  ประตูเปิด – ปิด อัตโนมัติด้วยระบบนำทาง (Robot Navigation) 
     โดยไม่ต้องติดตั้งราง
4.  ความเร็วในการเปิด – ปิดได้รวดเร็ว 17-19 เมตร ต่อ นาที
5.  ระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับสิ่งกีดขวาง หากตรวจจับพบ คน หรือ ยานพาหนะ 
     ขณะประตูกำลังปิด ประตูจะหยุดโดยอัตโนมัติทันที
6.  ระบบป้องกันการปีน เสียงสัญญาณจะดังเมื่อมีคนพยายามปีนข้ามผ่านประตู
7.  ประตูสามารถหดพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
8.  มีหน้าจอ Display สามารถใส่ข้อความ ,Logo หรือโฆษณาต่างๆ 
    ได้ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน และ เกาหลี จำนวน 500 คำ
9.  สามารถออกแบบตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
10.วัสดุสเตนเลส เกรด 201  (OPTION : สเตนเลส เกรด 304, อลูมิเนียม)


ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Slide Gate J1336

Slide Gate (Folding Gate)  J1336

1.  ประตูมีความปลอดภัย แข็งแรง ป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะ
2.  ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ 
     สามารถติดตั้งกับเครื่องอ่านบัตรได้ทุกประเภท
3.  ประตูเปิด – ปิด อัตโนมัติด้วยระบบนำทาง (Robot Navigation) 
     โดยไม่ต้องติดตั้งราง
4.  ความเร็วในการเปิด – ปิดได้รวดเร็ว 17-19 เมตร ต่อ นาที
5.  ระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับสิ่งกีดขวาง หากตรวจจับพบ คน หรือ ยานพาหนะ 
     ขณะประตูกำลังปิด ประตูจะหยุดโดยอัตโนมัติทันที
6.  ระบบป้องกันการปีน เสียงสัญญาณจะดังเมื่อมีคนพยายามปีนข้ามผ่านประตู
7.  ประตูสามารถหดพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
8.  มีหน้าจอ Display สามารถใส่ข้อความ ,Logo หรือโฆษณาต่างๆ 
    ได้ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน และ เกาหลี จำนวน 500 คำ
9.  สามารถออกแบบตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
10.วัสดุสเตนเลส เกรด 201  (OPTION : สเตนเลส เกรด 304, อลูมิเนียม)


ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Slide Gate J1379

Slide Gate (Folding Gate) J1379

1.  ประตูมีความปลอดภัย แข็งแรง ป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะ
2.  ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล หรือ 
     สามารถติดตั้งกับเครื่องอ่านบัตรได้ทุกประเภท
3.  ประตูเปิด – ปิด อัตโนมัติด้วยระบบนำทาง (Robot Navigation) 
     โดยไม่ต้องติดตั้งราง
4.  ความเร็วในการเปิด – ปิดได้รวดเร็ว 17-19 เมตร ต่อ นาที
5.  ระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับสิ่งกีดขวาง หากตรวจจับพบ คน หรือ ยานพาหนะ 
     ขณะประตูกำลังปิด ประตูจะหยุดโดยอัตโนมัติทันที
6.  ระบบป้องกันการปีน เสียงสัญญาณจะดังเมื่อมีคนพยายามปีนข้ามผ่านประตู
7.  ประตูสามารถหดพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
8.  มีหน้าจอ Display สามารถใส่ข้อความ ,Logo หรือโฆษณาต่างๆ 
    ได้ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน และ เกาหลี จำนวน 500 คำ
9.  สามารถออกแบบตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
10.วัสดุสเตนเลส เกรด 201  (OPTION : สเตนเลส เกรด 304, อลูมิเนียม)