Gate Barrier : Flap Gate Barrier

Flap Gate Barrier "TOP Model"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดปีกผีเสื้อ รุ่น TOP

- โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

- มีชุด Sensor มากถึง 14 จุด

- ขับเคลื่อนปีกด้วยระบบ DC MOTOR 

- ส่วนบน TOPPING กระจกสีชาดำ หรูหรา สวยงาม

- บานปีกใชัวัสดุอะคริลิกสีชาดำใส


Flap Gate Barrier "PRO Model"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดปีกผีเสื้อ รุ่น PRO

- โครงสร้างภายนอกผลิตจากสเตนเลส เกรด 304 

   เสริมความแข็งแรงภายในด้วยเหล็กชุบ

- มีชุด Sensor 4 จุด

- ขับเคลื่อนปีกด้วยระบบ DC MOTOR 

- ส่วนบน TOPPING สเตนเลส เกรด 304

- บานปีกใชัวัสดุอะคริลิกสีขาวใส

Gate Barrier : Swing Gate Barrier

Swing Gate Barrier "SPEED MODEL"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดบานสวิง รุ่น SPEED

- โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ทำงานเปิด-ปิดแบบบานสวิง

- มีชุด Sensor มากถึง 8 จุด

- ขับเคลื่อนปีกด้วยระบบ MOTOR 

- บานปีกใชัวัสดุอะคริลิกสีใส


Swing Gate Barrier "TOP MODEL"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดบานสวิง รุ่น TOP

- โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ทำงานเปิด-ปิดแบบบานสวิง

- มีชุด Sensor มากถึง 14 จุด

- ขับเคลื่อนปีกด้วยระบบ MOTOR 

- ส่วนบน TOPPING กระจกสีชาดำ หรูหรา สวยงาม

- บานปีกใชัวัสดุอะคริลิกสีดำโปร่งแสง


Swing Gate Barrier "Single Wing MODEL"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดบานสวิง รุ่น บานดี่ยว

- โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

- หน้านบานเดี่ยวทำงานเปิด-ปิดแบบสวิง

- มีชุด Sensor มากถึง 4 จุด

- ขับเคลื่อนปีกด้วยระบบ MOTOR 

- บานปีกใชัวัสดุอะคริลิกสีใส

Gate Barrier : Electric By-Pass

Electric By-Pass

ประตู By-Pass ชนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

- โครงสร้างทำจากสเตนเลส เกรด 304

- หน้าบานอคริลิคสีดำใส หรือ กระจกสีชาดำ

- TOPPING กระจกสีชาดำ

- เปิด-ปิด 2 ทิศทาง

- สามารถต่อหัวอ่าน Access Control เพื่อสั่งเปิด-ปิดได้

- ลักษณะเปิดสั่งเปิด-ปิด แบบอัตโนมัติโดยการอ่านบัตร หรือ กดปุ่ม เพื่อสั่งเปิด-ปิด

- ใช้มอเตอร์ในการขับบานเปิด - ปิด

Gate Barrier : Optical Barrier

Optical Gate Barrier "TOP MODEL"

เครื่องควบคุมทางเข้าชนิดลำแสง รุ่น TOP

- โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

- มีชุด Sensor ตรวจจับมากถึง 14 จุด

- ส่วนบน TOPPING กระจกสีชาดำ หรูหรา สวยงาม