บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยก้าวแรกในเส้นทางของธุรกิจทาง บริษัท นั้นได้เริ่มต้นจากนำเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และ เครื่องบันทึกเวลา ด้วยระบบ Barcode และแม่ เหล็กยี่ห้อ Artident จากประเทศไต้หวัน พร้อมทั้งได้ พัฒนาโปรแกรมคำนวณเวลา , เงินเดือน และ ระบบงาน เหมาโดยเน้น การใช้งานในระดับงานโรงงาน เป็นหลัก ซึ่งได้ติดตั้งไป มากกว่า 300 โรงงานจนกระทั่งเกิด วิกฤตการณ์ ปี 2540 ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจเริ่มต้นพัฒนาระบบเครื่องรูดบัตรของตัวเองโดยอาศัยประสบ การณ์ที่มีมานานกว่า 10 ปี ในแวดวงเครื่องบันทึกเวลา ภายในตราสัญลักษณ์  

จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัท ฯ เป็นผู้ออกแบบ, คิดค้น, พัฒนา และ เป็นผู้ผลิต ในส่วน Hardware และ ส่วน Software สำหรับอุปกรณ์ Time Recorder, Access Control, ระบบควบคุมทางเข้า-ออกชนิด 3 แขน (Turnstile), ระบบควบคุม ทางเข้า-ออกชนิดลำแสง (Optical Barrier), ระบบควบคุมทางเข้า-ออกชนิดปีกผีเสื้อ หรือ ปีกนก  (Flap-Gate), ระบบควบคุมทาง เข้า-ออกชนิด เต็มตัว (Full Height Turnstile), ระบบศูนย์อาหาร (Food Court), ระบบสมาชิก, ระบบรักษาความปลอดภัย อื่นๆ เช่น เครื่องตรวจจับโลหะ

นอกจากนั้นทางบริษัท ยังเชี่ยวชาญด้านระบบ RFID เป็นพิเศษ ซึ่งทำให้ทางบริษัทได้พัฒนา Solution ที่เกี่ยวข้องกับ RFID แก่องค์กรเอกชนมาแล้วหลายที่ เช่น ระบบเติม น้ำมันรถโดยใช้เทคโนโลยี RFID / ระบบห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี RFID / ระบบคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID / ระบบสายงานการผลิตโดยใช้ เทคโนโลยี RFID / ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์สำหรับ Logistic โดยใช้เทคโนโลยี RFID ฯ เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัท Eltech Engineering ได้ทำการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุช  ซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งการลงทุนในการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต อาทิ เช่น เครื่องพับโลหะ , เครื่อง Machining Center , เครื่องเชื่อม Stainless , เครื่อง Millingเครื่องกลึง CNC , เครื่องกลึงแบบ manual , เครื่องสกรีนกึ่งอัตโนมัติ และ อื่นๆ ฯ     

   ด้วยประสบการณ์การอันยาวนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทำให้ทุกวันนี้เรามีความมั่นคง เชี่ยวชาญระบบในวงการเครื่องบันทึกเวลา / ระบบรักษาความปลอดภัย / เครื่องกั้นประตูชนิดไฟฟ้า / และ ระบบ RFID เป็น อย่างดี เพราะทุกผลิตภัณฑ์นั้น ทางบริษัทมีฝ่าย R&D ที่ผ่านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่องรวม ถึงเป็นผู้ผลิต สินค้าเองทุกๆชิ้นส่วน จนทำให้ผลิตภัณฑ์จาก  บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง นั้นมีประสิทธิภาพ และ ความสามารถ ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมถึงบริการที่รวดเร็ว และ อะไหล่ที่มีสำรองให้เสมอ และ ทางบริษัทรับประกัน การสำรองอะไหล่ไว้ให้นานถึง 10 ปี เพื่อความสะดวก และ ความสบายใจของลูกค้าที่มา เป็นอันดับหนึ่ง    ดังสโลแกนของบริษัท ที่ว่า

“ มุ่งมั่น ค้นคว้า และ วิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี โดยคำนึงถึงความพึง พอใจของ ลูกค้า สู่ความเป็นมาตรฐาน พัฒนาสู่สากล “

Eltech engineering or "ETC" brand has established in 1984. The company started business from importing microcomputer and time recorder from Artident brand, Taiwan O.R.C.

In 1997, the economic crisis in Thailand motivated us to change our business pattern from importer to become a manufacture and develop time recoder system by using our 10 years’ experience.

Nowadays, we have strong R&D team to design, create, develop and manufacture both software and hardware for Access control ,Time recorder, Food court system, Tripod turnstile, Optical turnstile, Pedestrian turnstile, Full-height turnstile, Flap gate barrier and other security systems such as EAS system, Car park, ......etc.

In addition, we use our specialist in RFID system to develop solution that related to RFID technology for many organizations such as Library system, Gas station system, and Inventory system.

More than 25 years of experiences, we are stronger and become an expert in electronic industry, especially in security system.